Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel.: (32) 739 48 10
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
BDO: 000011998
.
Kapitał zakładowy:
18 441 882,20 zł,
całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


OBSERWUJ NASZ PROFIL NA:

Social Media
LinkedIn


POSIADAMY CERTYFIKATY:

Certyfikat ISO

 

 

 

 

 WSPIERAMY KAMPANIĘ:

Certyfikat ISO

CERTYFIKAT PN-EN ISO 45001 DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

Infra SILESIA S.A. jako spółką dążąca do ciągłego doskonalenia procesów wpływających na bezpieczeństwo i jakość realizowanych usług podjęła decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Decyzją Prezesa Zarządu Jednostki Certyfikującej Noble Cert Sp. z o.o. z dnia 19 sierpnia 2022 roku Infra SILESIA S.A. otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 45001:2018-06.

  Certyfikat ISO 45001 Zarzadzanie Bezpieczeństwem Pracy BHP

Wierzymy, że nasze wysiłki zostaną docenione przez naszch obecnych i przyszłych klientów.
  Modernizacja, remonty infrastruktury kolejowej, biezace utrzymanie infrastruktury kolejowej PKP PLK SA Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju