Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju

Infra SILESIA S.A.

Kontakt:
.
44-251 Rybnik
ul. Kłokocińska 51
.
Tel.: (32) 739 48 10
.
E-mail:
sekretariat.infrasilesia.pl
@deutschebahn.com
.
KRS: 0000226089
NIP: 6422873251
REGON: 278339792
BDO: 000011998
.
Kapitał zakładowy:
18 441 882,20 zł,
całkowicie wpłacony.
.
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego


OBSERWUJ NASZ PROFIL NA:

Social Media
LinkedIn


POSIADAMY CERTYFIKATY:

Certyfikat ISO

 

 

 

 

 WSPIERAMY KAMPANIĘ:

Certyfikat ISO

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy dostawców i podwykonawców !

Zapraszamy do współpracy firmy dostarczające materiały i świadczące usługi budowlane z zakresu budownictwa kolejowego. W ramach realizowanych projektów współpracujemy zarówno z małymi, lokalnymi firmami podwykonawczymi, jak również z dużymi przedsiębiorstwami o zasięgu ogólnokrajowym.

We wspólpracy kładziemy szczególny nacisk na przejrzystość wzajemnych relacji oraz terminowe realizowanie wszelkich zobowiązań umownych. Naszym celem jest budowanie długotrwałych, partnerskich relacji przynoszących korzyści każdej ze stron.

Zapraszamy firmy budownictwa kolejowego do współpracy

W celu nawiązania współpracy z Infra SILESIA S.A. prosimy o przesłanie swojej oferty, zawierającej przede wszystkim:
  • podstawowe dane firmy (nazwa, adres, telefon, osoba do kontaktu),
  • zakres wykonywanych prac lub rodzaj dostarczanych materiałów wraz z orientacyjnymi cenami,
  • możliwości produkcyjne (ilość pracowników będących w dyspozycji firmy),
  • informacje o dotychczasowych dokonaniach firmy wraz z ewentualnymi referencjami.

Ofertę można dostarczyć do nas osobiście lub przesłać za pomocą maila.

Zapraszamy do współpracy!

Remonty infrastruktury kolejowej PKP PLK

 Infra SILESIA . żelazna droga rozwoju